30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΙΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ

  ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  12 ΙΟΥΛΙΟΥ

 Τη Δευτέρα,  12 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες» και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης.

 Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

 • 466,5 € μηνιαία / 5.598 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
 • 559,8 € μηνιαία / 6.717,6 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
 • 606,45 € μηνιαία / 7.277,4 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
 • 653,1 € μηνιαία / 7.837,2 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
 • 699,75 € μηνιαία / 8.397 € ετήσια για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

 Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με  την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει  χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

 Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Η εκάστοτε Κυβέρνηση οφείλει να βελτιώνει το προστατευτικό πλαίσιο της εργασίας, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και στις μεγάλες τεχνολογικές προόδους που επηρεάζουν την παροχή της. Αυτό ακριβώς πράττει η Κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου που ενέκρινε χθες η Βουλή. Προσαρμόζει το εργασιακό πλαίσιο στις βέλτιστες πρακτικές ενσωματώνοντας διατάξεις που αποτελούν ήδη μέρος του ενωσιακού δικαίου και επικαιροποιεί άλλες που δεν έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό από το 1982.

Για το σ/ν ασκήθηκε έντονη κριτική από την αντιπολίτευση. Χαρακτηρίστηκε «αντεργατικό, αντιδημοκρατικό, αντισυνταγματικό, οδοστρωτήρας». Αναρωτιέμαι: πώς μπορεί να είναι κάποιος αντίθετος στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και με ποιο σκεπτικό;  Στη θέσπιση νέων αδειών για γονείς και φροντιστές;  Στην ψηφιακή κάρτα εργασίας για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, των αδήλωτων υπερωριών, της εισφοροδιαφυγής; Στην αναβάθμιση του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή Επιθεώρησης Εργασίας; Στην ενίσχυση των επιτρεπόμενων υπερωριών στον ευρωπαϊκό μέσο όρο; Στη δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας ύστερα από αίτηση του εργαζομένου; Στη διεύρυνση της προστασίας των εργαζομένων από άκυρες απολύσεις; Στην προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις απεργίες στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας της οικονομίας με την υποχρέωση παροχής εγγυημένης υπηρεσίας (1/3 της συνήθως παρεχόμενης); Αναρωτιέμαι διότι αυτά προβλέπει, μεταξύ άλλων, ο νέος νόμος.

Θα αναδείξω τέσσερα ψέματα που ειπώθηκαν, επιχειρώντας να αποκαταστήσω την μόνη αλήθεια.

1ο Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ψευδώς ότι αυξάνονται οι απλήρωτες υπερωρίες και ότι θα πληρώνονται με ρεπό. Η αλήθεια είναι ότι η υπερωριακή απασχόληση εναρμονίζεται με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 150 ώρες ετησίως, από 96 ώρες που είναι σήμερα στη βιομηχανία και 120 ώρες στους λοιπούς κλάδους. Το σύστημα αμοιβής των υπερωριών δεν αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ώρα υπερωρίας θα πληρώνεται με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

2ο Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ψευδώς ότι καταργείται το οκτάωρο. Η αλήθεια είναι ότι εισάγεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μεταξύ εργαζόμενου- εργοδότη, με ατομική σύμβαση εργασίας. Προβλέπεται η δυνατότητα και 4ημερης εργασίας στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και είναι άκυρη η απόλυση εργαζόμενου που αρνείται την διευθέτηση αυτή. Αυτό, δηλαδή, που δίνεται σαν νέα δυνατότητα στον εργαζόμενο είναι να συμπυκνώσει την εργασία του σε λιγότερες ημέρες, μόνο κατόπιν αιτήματος του ίδιου, για να εξυπηρετεί καλύτερα το στόχο συμφιλίωσης της προσωπικής με την επαγγελματική του ζωή.

            3ο Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ψευδώς ότι η ηλεκτρονική κάρτα θα χρησιμοποιείται ως μέσο ελέγχου των εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας είναι μια πραγματική «επανάσταση» στην αγορά εργασίας και εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου, αλλά και των υπερωριών, του «δικαιώματος αποσύνδεσης», της διευθέτησης του χρόνου εργασίας του εργαζομένου, αλλά και για την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

4ο Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Κυβέρνηση παρεμβαίνει ωμά στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η αλήθεια είναι ότι: 4α) Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι συνδικαλιστές θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει για τις εγκύους: δηλαδή η απόλυση θα επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο που θα κρίνεται από τα Δικαστήρια, 4β) Θεσπίζεται αστική ευθύνη για συνδικαλιστές οι οποίοι ασκούν βία ή γενικότερα προβαίνουν σε παράνομες πράξεις κατά τη διάρκεια απεργιών, 4γ) Μπαίνει τέλος στις απεργίες οι οποίες, ενώ κηρύσσονται παράνομες από τη Δικαιοσύνη, επαναπροκηρύσσονται από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση. Μια πάγια πρακτική που ακολουθείται επί δεκαετίες και ακυρώνει στην πράξη την κρίση της Δικαιοσύνης για τη νομιμότητα μιας απεργίας, 4δ) Επιβάλλεται η παροχή ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας (κατ’ αρχήν σε 33 %, με δυνατότητα περιορισμού ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα) κατά τη διάρκεια απεργιών στην κοινή ωφέλεια, όπως ισχύει σε πολλές χώρες. Η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας προστατεύεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έρχεται σε σύγκρουση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία των μη απεργούντων και η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Οι εικόνες παράλυσης της χώρας ελέω απεργιών πρέπει να εκλείψουν, 4ε) Καταργείται η δυνατότητα χρηματοδότησης των συνδικάτων από τις επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ και τα κόμματα, αφού ανεξαρτησία και χρηματοδότηση δεν συμβαδίζουν.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ με στόχο, πρόγραμμα και σκληρή δουλειά προχωρά με τις αναγκαίες τομές και με τις αναγκαίες συνθέσεις για τον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου στα πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών πρακτικών. Ο στόχος είναι διττός: αφενός η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με μέτρα προστασίας των εργαζομένων αφετέρου η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας που οδηγεί, συνεκδοχικά, σε προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Η αντιπολίτευση καταστροφολογεί. Εμείς, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να ξεφύγουμε από στεγανά, ιδεοληψίες και συνδικαλιστικά προνόμια που βλάπτουν το συμφέρον της κοινωνίας, στραγγαλίζοντας κάθε αναπτυξιακή δράση. Άλλωστε, έχουμε αρωγό στην προσπάθειά μας την κοινωνία που ζητά εφαρμογή της νομιμότητας και καλύτερες συνθήκες για την απασχόληση.

Είμαστε με τους εργαζόμενους αλλά και με τους συνεπείς επιχειρηματίες.

Και όπως ανέφερα στην ομιλία μου στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, «δεν εκχωρούμε σε κανέναν το δικαίωμα να αισθάνεται ότι έχει το αποκλειστικό προνόμιο της εκπροσώπησης και προστασίας των συμφερόντων των εργαζομένων».

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης - ΝΔ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ

Ο κόσμος της εργασίας είναι κάθετα αντίθετος στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  
Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Π.Ε. Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα, με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, συναντήθηκε το τελευταίο διάστημα με εργασιακούς φορείς της Π.Ε. Κοζάνης.
Αρχικά, επισκέφτηκε την Επιθεώρηση Εργασίας Κοζάνης, όπου συνομίλησε με την προϊστάμενη κ. Πρίντζα Δέσποινα και επιθεωρητές εργασίας.
Υπήρξε εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την αδήλωτη εργασία, τους εργάτες γης και τα υπηρεσιακά τους προβλήματα, συνομολογήθηκε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας υποβαθμίστηκε θεσμικά από τις πρώτες κιόλας παρεμβάσεις της κυβέρνησης, ενώ κατατέθηκαν σοβαρές επιφυλάξεις για τη μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή.
Παράλληλα, συζητήθηκε η αλλαγή του καθεστώτος για την αναστολή συμβάσεων εργασίας, καθώς η καθυστερημένη γνωστοποίηση της αναστολής, δημιουργεί περιθώριο εκμετάλλευσης από εργοδότες.
Έπειτα, πραγματοποίησε συνάντηση στο τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας  Εργασίας Κοζάνης, με τον προϊστάμενο κ.  Πάσχο Βασίλη και στελέχη της υπηρεσίας.
Στην συζήτηση, έγινε αναφορά στις διατάξεις του νομοσχεδίου που ανατρέπουν εργασιακά δικαιώματα ενώ, ειδική αναφορά έγινε στο γεγονός ότι τα περισσότερα και σοβαρότερα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν κατά την διάρκεια της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης, διαπίστωση που εγείρει ακόμη περισσότερες ανησυχίες για τις επιχειρούμενες αλλαγές στον χρόνο εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας.
Τέλος, επισκέφθηκε μαζί με το μέλος της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Κοζάνης κ. Φάνη Καραμπίκα το Εργατικό Κέντρο Εορδαίας, όπου συναντήθηκε με μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τους: Πρόεδρο κ. Τσιφλίδη Αναστάσιο, Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Τέμη Αθανάσιο, Γ. Γραμματέα κ. Κακουλίδη Θεόδωρο, και τα μέλη κκ. Ξανθόπουλο Χαράλαμπο, Αρσενίδη Ηλία, Μπάλτζη Αναστάσιο.
Στη συζήτηση συνομολογήθηκε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί ενώ συζητήθηκαν οι επόμενες δράσεις των συνδικαλιστικών φορέων ενάντια στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης
Η κ. Βέττα ανέφερε ότι ο Υπουργός Εργασίας νομοθετεί αυτούσιες τις θέσεις των μεγάλων εργοδοτικών συμφερόντων ενάντια στις απόψεις των κοινωνικών και εργασιακών φορέων, των επιστημονικών συλλόγων και των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ανέφερε ότι ο κόσμος της εργασίας δεν θα ανεχτεί την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων ενώ, τέλος, αναφέρθηκε στην δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα καταργηθούν άμεσα μόλις υπάρξει αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών.

Ο ‘Σπάρτακος” για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία”

ΜΕΡΙΜΝΟΥΟΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ  ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣΣ

 

Με τις ψυχές 11 νεκρών εργαζόμενων να σκιάζουν τη φετινή ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, αντιλαμβάνεται κάποιος πως  ο τομέας αυτός χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά, σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση.

Στην Ελλάδα του 2021 θρηνήσαμε μέσα σε ένα μήνα 11 εργαζόμενους, με το τελευταίο εργατικό ατύχημα στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη να είναι το δεύτερο σε διάρκεια 10 ημερών.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία επικεντρώνεται σε στρατηγικές για την ενδυνάμωση των εθνικών συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά και ισχυρά, ώστε να αντιμετωπίζουν σημερινές και μελλοντικές κρίσεις, μέσα από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν.

Είναι σαφές, υπό το πρίσμα των πανδημικών καταστάσεων, πως η ημέρα αυτή θα πρέπει να προβάλει εντονότερα τη σημασία της καθιέρωσης ασφαλών πρακτικών στους χώρους εργασίας και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας

Για τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ η 28η Απριλίου θα πρέπει να μας θυμίζει πως ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ θα πρέπει να είναι Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ:

 1. Να τηρούνται όλα τα μέτρα
 2. Πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται ΟΛΟΙ οι κανονισμοί και οι κανόνες υγείας και ασφάλειας
 3. Πρέπει να μην γίνεται καμία εργασία χωρίς να έχουν διασφαλιστεί τα αυτονόητα
 4. Πρέπει να υπάρχει αδιάλειπτη μέριμνα από την πλευρά της εργοδοσίας
 5. Πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση από την πλευρά των εργαζομένων.
 6. Πρέπει να υπάρχει σωστή υποδομή και λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου.

Αναστολές  εργασίας  στον κλάδο της γούνας

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ζ.ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ  ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Έπειτα από αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας προς τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς κ. Ζήση Τζηκαλάγια, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2021, τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχε ο  Υπουργός Εργασίας κ. Κωστής Χατζηδάκης, η  Γεν. Γραμματέας Εργασίας κα  Άννα Σρατινάκη, ο Βουλευτής Ν.Δ. Καστοριάς κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας, ο Πρόεδρος της ΕΟΓ κ. Άκης Τσούκας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Μπάμπης Καραταγλίδης, η Προέδρος του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Γούνας κα Ελένη Μάρκου και ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς κ. Γιώργος Μαλέας.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης,  ήταν οι αναστολές εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο της γουνοποιίας. Κατά τη διάρκειά της σύσκεψης, η οποία διεξήχθη σε άριστο κλίμα,  τοποθετήθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες και υπήρξε η δέσμευση από τη μεριά του Υπουργού για την παράταση των αναστολών έως και τις 30 Ιουνίου του 2021 και η άμεση δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για τους εργαζομένους, αλλά και τους ανέργους.

 

Σελίδα 1 από 8

ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ